เข้าพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทางที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าพบ นายมงคล ภู่เจริญโภคา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทางที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าพบ นายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 

ขึ้นข้างบนสุด