เชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ใน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะผู้ศึกษาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณจราจรเมื่อวันที่ 3,4 และ 6 ธันวาคม 2560 คณะผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง

เข้าพบนายอำเภอเกาะพะงันเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ทางที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าพบ นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน

เข้าพบเทศบาลตำบลเพชรพะงันเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ทางที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าพบ นายพิทยา อินทร์คง นายกเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และข้าพบนายจักรรินทร์ เพ็ชรรมณ์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เข้าพบเทศบาลตำบลเกาะพะงันเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ทางที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าพบ นายนรินทร์ วัฒนปักษ์ รองนายกเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ขึ้นข้างบนสุด