เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมีนายสุภโร ศรชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพงษธร ตันดิลกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001

pp1 001