เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี